Aký má
alkohol vplyv
na organizmus?

Alkohol vzniká fermentáciou prírodných cukrov obsiahnutých v
ovocí, zelenine alebo obilninách. Napríklad, víno vzniká
fermentáciou cukrov v hroznách, pivo z cukrov v sladovom jačmeni
a vodka z cukrov v zemiakoch. Množstvo alkoholu pri fermentácii
jednotlivých produktov sa líši – pivo má napríklad oveľa nižší podiel
alkoholu, ako víno či destiláty.

Alkohol je droga

Hoci je alkohol považovaný za drogu, jeho konzumácia je v našej krajine legálna od 18. roku života. Je teda spoločensky akceptovaný, hoci je toxický a vysoko návykový. Ako aj iné drogy, alkohol ovplyvňuje funkcie nášho organizmu.

Z medicínskeho hľadiska patrí alkohol medzi sedatíva, čo znamená, že pri vyšších dávkach utlmuje centrálny nervový systém. Ten riadi životne dôležité funkcie, ako sú dýchanie, trávenie a prečerpávanie krvi zo srdca.

Alkohol tiež spôsobuje zmätok v správach zasielaných do mozgu a z mozgu. Z tohto dôvodu zaznamenávame pri jeho požívaní zmenu vnímania, emócií, videnia a sluchu. A čím viac alkoholu vypijeme, tým extrémnejšie sú tieto zmeny.

Konzumácia alkoholu
zapríčiní ročne 2,8 milióna
predčasných úmrtí.*


Aký má alkohol vplyv na organizmus

To, ako na nás alkohol vplýva, závisí od mnohých faktorov, ako je napríklad pohlavie, vek, zdravotný stav či hmotnosť tela. Nadmerné pitie alkoholu môže viesť k škodlivým krátkodobým i dlhodobým účinkom. Z krátkodobého hľadiska sa môže znížiť naša schopnosť myslieť, rozprávať, kontrolovať telo a reakcie. Dlhodobá konzumácia alkoholu môže veľmi negatívne ovplyvniť naše fyzické a mentálne zdravie, vzťahy, rodinu, financie a prácu.

Alkohol pôsobí spočiatku upokojujúco, no pri nadmernom množstve sa prejavuje nepríjemne a dráždivo (intoxikácia). Upokojujúci efekt na nervový systém nás môže viesť k pocitu šťastia alebo smútku, uvoľnenia alebo hnevu. Alkohol spomaľuje naše reflexy, zhoršuje koordináciu a skresľuje videnie. Zvykne tiež spôsobovať výpadky pamäte alebo dokonca totálny výpadok mysle.

Alkohol nám rovnako môže zvýšiť tlak, zrýchliť pulz a spôsobiť abnormálnu srdcovú činnosť. Ak pijeme alkohol vo veľkých množstvách počas niekoľkých rokov, môže to viesť k zväčšeniu srdca a poškodeniu pečene a ostatných orgánov.

Nárazové vypitie veľkého množstva alkoholu môže spôsobiť „akútnu otravu alkoholom“, ktorá v niektorých prípadoch vedie dokonca až k zástave dýchania a smrti.


Čo sa deje v našom tele po požití alkoholu

10 ml
/hodina

že alkohol odbúrame tempom približne 10 ml (alebo jeden štandardný alkoholický nápoj) v priebehu jednej hodiny.

Jeho detekcia v tele závisí od váhy, výšky, veku, pohlavia a zdravotného stavu. Ak vypijeme pohár piva, vína alebo destilátu, obsiahnutý alkohol sa cez tráviace ústrojenstvo dostane do nášho krvného obehu a odtiaľ sa rozšíri do celého tela vrátane mozgu – to všetko v priebehu niekoľkých minút. Telo nevie alkohol ukladať, a tak ho odbúrava.

Pečeň odbúrava približne 90-98 % skonzumovaného alkoholu, zvyšných 2-10 % je vylúčených močom, dychom a potom. V moči sa môže nachádzať 6 až 24 hodín. Najskôr ho premení na acetaldehyd (to je toxická látka) a potom na neškodný acetát, ktorý je postupne odbúraný na oxid uhličitý a vodu. Ako všeobecné pravidlo platí, že alkohol odbúrame tempom približne 10 ml (alebo jeden štandardný alkoholický nápoj) v priebehu jednej hodiny.

Nežiadúce účinky sa dostavia rýchlejšie u mladších a chudších ľudí, či tých, ktorí pijú na lačný žalúdok alebo majú nižšiu toleranciu na alkohol. Úplne by sa mu mali vyhýbať deti a mladiství do 18 rokov, tehotné ženy, šoféri, bývalí alkoholici a ľudia, ktorí berú určité lieky na predpis.


Ako sa prejavuje opitosť

Stav opitosti sa u každého človeka prejavuje inak – niektorí sa uvoľnia a stratia zábrany, iní sa stávajú smutnými, úzkostnými či agresívnymi. Spravidla má však alkohol depresogénne vlastnosti – ľudia po jeho konzumácii zvyknú smerovať k beznádejným, pesimistickým témam.
Kým dospelým menšia dávka alkoholu raz za čas výrazne neuškodí, pre deti môže mať fatálne následky. Mladiství majú menšiu schopnosť sa fyzicky a emocionálne vyrovnať s účinkami alkoholu. Rovnaké množstvo alkoholu pôsobí silnejšie na telesné orgány mladistvých, ako dospelých, pretože deti a mladiství ešte rastú a ich organizmus sa vyvíja.

Prvé príznaky opitosti sa objavia, keď alkohol poputuje do nášho krvného obehu a odtiaľ do mozgu. Človek začne byť zhovorčivejší, sebavedomejší a náchylnejší riskovať, spomalí sa jeho motorika, zhorší sústredenie a krátkodobá pamäť. Práve vtedy mu hrozia zranenia. Muži zvyčajne podobné príznaky pociťujú po dvoch až troch pohárikoch za hodinu, ženy už po jednom či dvoch. Keď toho človek vypije viac, začnú sa prejavovať príznaky ako závrat, točenie hlavy, rozmazané videnie či chyby v koordinácii. Bežný je aj „blackout“, čiže krátkodobá strata vedomia.

Príznaky predávkovania alkoholom

Otrava alkoholom zvyčajne nastáva pri viac ako troch promile. Štyri a
viac promile vo väčšine prípadov znamenajú smrť. Medzi typické
príznaky predávkovania alkoholom patrí:

  • Bledá tvár
  • Zmodranie pier a/alebo nechtov
  • Zvracanie
  • Ochabnutie tela („handrovité telo“)
  • Lapanie po dychu alebo pomalé dýchanie
  • Spomalená srdcová činnosť
  • Bezvedomie

Prečítajte si aj o tom,
ako alkohol vplýva na vývoj dieťaťa.


Máte otázku
na odborníka?

Chcete sa dozvedieť viac o témach súvisiacich s
rozumnou konzumáciou alkoholu? Napíšte nám a my
vám odbornú radu sprostredkujeme.

Rozumne