Kedy a prečo
začínajú deti
piť alkohol

Alkohol je medzi deťmi a mládežou najrozšírenejšou drogou.
Väčšina z nich začína s jeho konzumáciou medzi 12. a 16. rokom
života, teda v období, kedy deti získavajú väčšiu slobodu a sú čoraz
viac naviazané na svojich rovesníkov. V tomto veku to súvisí aj s
ich prirodzenou túžbou riskovať a zažívať nové dobrodružstvá.

Účinky alkoholu na deti a mladistvých

Opitosť u mladistvých je často spojená s množstvom vážnych problémov ako sú úrazy, straty pamäte, pokusy o samovraždu, neúmyselné tehotenstvo, pohlavné choroby, zlé akademické výsledky a násilie.

Národná rada pre zdravie a lekársky výskum (NHMRC) upozorňuje, že alkohol môže mať negatívny vplyv na vývin mozgu neplnoletého dieťaťa. Čím skôr začne dieťa piť alkohol, tým je väčšie riziko, že bude mať ťažkosti s pamäťou či učením. Jeho požívanie zvyšuje aj pravdepodobnosť výskytu alkoholizmu a duševných porúch v neskoršom veku. Najviac ohrozené sú deti do 15 rokov – táto veková skupina by nemala prísť s alkoholom do kontaktu vôbec.

Alkohol môže poškodiť mozog mladistvého už
za 6 minút.

V roku 2014 sa viac ako jedno zo štyroch detí priznalo2, že pilo alkohol v 13. rokoch alebo skôr (28 % dievčatá a 31 % chlapci) a skoro každý desiaty mladý človek má skúsenosť s opitosťou. Najviac skúseností mali deti zo stredovýchodnej Európy.

V období dospievania môžu výrazné
zmeny nastať hlavne v dvoch častiach mozgu:

V hipokampe, ktorý je zodpovedný za učenie a pamäť. Štúdie dokázali, že zvýšené užívanie alkoholu môže túto časť mozgu zmenšiť až o 10 %. Na alkohol je citlivá práve v tínedžerskom veku. Na jej nervové bunky môže pôsobiť ako jed a spôsobiť poškodenie alebo zničenie.

V prednom laloku, vďaka ktorému plánujeme, usudzujeme, rozhodujeme sa a rozprávame. V období dospievania sa táto časť mozgu mení najviac. Výskum NHMRC odhalil, že adolescenti, ktorí pili alkohol vo väčšom množstve mali menšie predné laloky, ako ich rovesníci, ktorí alkohol nepili.


Čo hrozí malým deťom, ktoré omylom
vypijú alkohol?

Alkohol pôsobí na telo dieťaťa ako nebezpečný jed. Keďže utlmuje nervovú sústavu a znižuje hladinu cukru v krvi, deti môžu po jeho požití upadnúť do kómy alebo mať záchvaty. Ak hladina cukru v krvi klesne na nebezpečne nízku úroveň, hrozí im dokonca smrť. Deti reagujú pri opitosti rovnako ako dospelí – potácajú sa, rozprávajú nezmysly, pôsobia unavene, prípadne môžu zvracať. Vždy si preto dávajte pozor na podobné prejavy a nikdy nenechávajte alkoholické nápoje v ich bezprostrednej blízkosti.

Podľa prieskumu Flory et al. mladiství, ktorí prvýkrát konzumovali alkohol vo veku 12 rokov, mali následne vo veku 20-22 rokov častejšie problémy s kriminalitou, boli častejšie uväznení a dopúšťali sa priestupkov súvisiacich konzumáciou alkoholu v porovnaní s mladistvými, ktorí začali s jeho konzumáciou vo veku 14 rokov.


Rizikové správanie je v puberte vyššie

Dospievajúci ľudia majú nielenže málo informácií o účinkoch alkoholu, ale aj nedostatočne vyvinutú schopnosť zhodnotiť riziká. Môžu za to hlavne dve výrazné zmeny, ktoré prebiehajú v ich mozgu:

Kvôli emocionálnej nezrelosti sa u detí a mladých ľudí vytvára návyk na alkohol veľmi rýchlo. Puberta núti človeka správať sa impulzívne, zosilňuje jeho emočné prejavy a túžbu po vzrušení. Z toho vyplýva, že hoci mladí vedia o škodlivých účinkoch alkoholu a drog, neodradí ich to od skúšania, pretože časť mozgu, ktorá hľadá vzrušenie, utlmí racionálne myslenie.

Časť mozgu, ktorá zhodnocuje riziká a riadi sebakontrolu, nie je do 17. roku života úplne vyvinutá a jej dolaďovanie niekedy trvá až do dvadsiatky. Z toho dôvodu tínedžeri potrebujú vašu pomoc, až kým sa úplne nevyvinú ich rozumové schopnosti.

Prečítajte si, čo robiť, ak má
vaše dieťa problém s alkoholom.


Hlavné dôvody, prečo neplnoletí
pijú alkohol

#1

Genetika.

Veda dokázala, že u detí alkoholikov je výrazne väčšia šanca, že budú mať v budúcnosti tiež problémy s alkoholom. Ohrozené sú aj deti s vrodenými duševnými chorobami, ako sú úzkostné poruchy či ADHD.  

#2

Kopírujú vaše zvyky.

Deti už odmala zvyknú napodobňovať správanie svojich rodičov – hrajú sa na  varenie, upratovanie, nakupovanie a podobne. Preto, ak prichádzate domov so slovami „dal/a by som si drink“ a následne si otvoríte fľašu vína, deti môžu alkohol začať považovať za bežnú súčasť života. To isté platí, ak podobné správanie pozorujú u starších súrodencov. Úloha rodiča vo výchove je najdôležitejšia. Jej výsledok dosť závisí od hodnotového rebríčka – schopnosť povedať NIE.Hodnotové nastavenie rodiny je teda ďalším faktorom, ktorý ovplyvní vzťah detí a mladistvých ku konzumácii alkoholu. V rodinách, kde dochádza k nadmernej konzumácii alkoholu sa zvyšuje riziko, že na to nadviaže aj mladšia generácia. 

#3

Chcú byť ako ich kamaráti.

Deti túžia už od útleho veku zapadať do kolektívu. Kým sú ešte veľmi malé, vzhliadajú k svojim rodičom, no len čo sa dostanú do puberty, stredobodom pozornosti sa stanú ich rovesníci. Ich najväčší strach je, že ich kolektív neprijme. Ak je preto v kruhu ich rovesníkov alkohol bežná vec, pripoja sa, aby mohli byť súčasťou „cool“ partie. 

#4

Alkoholom sú obklopení doslova zo všetkých strán.

Skúste zrátať, koľkokrát za deň uvidíte alkoholický nápoj – v časopisoch, televízii či na sociálnych sieťach. Na základe toho získate približnú predstavu, ako často sa alkohol dostáva do podvedomia vášho dieťaťa. Obzvlášť nebezpečné môžu byť práve sociálne siete, pretože prostredníctvom nich sa škodlivý obsah šíri najrýchlejšie. 

#5

Trápia ich skryté problémy.

Za konzumáciou alkoholu nemusí byť len túžba po socializovaní. Rovnako ako dospelí, aj tínedžeri môžu alkohol považovať za riešenie ich problémov, alebo za spôsob, akým sa môžu vysporiadať so stresom. Hoci si myslíme, že deti nemávajú problémy, aj tie najmenšie často bojujú s úzkosťami, či už v škole, doma alebo medzi priateľmi. V prvom rade treba odhaliť zdroj ich trápenia, či už sú to náročné písomky, vylúčenie z kolektívu alebo problémy v rodine. Až potom im môžeme pomôcť hľadať zdravšie spôsoby, ako sa s problémami vyrovnať.   

#6

Chcú testovať hranice svojich rodičov.

Deti nie vždy protestujú preto, aby vás „porazili“. Niekedy chcú iba počuť „nie“, čo im vytvorí pomyselnú hranicu, vďaka ktorej majú pocit bezpečia. Ich protest (napríklad v podobe pitia alkoholu) však niekedy znamená aj to, že je čas prehodnotiť vaše pravidlá. Nie je dobré, keď je ich príliš veľa, ani príliš málo.

#7

Chcú vám dokázať, že už vyrástli – chcú sa cítiť dospelo.

Pozor by ste si mali dať na frázy typu „na to si ešte primladý/á“. Ak si od vás vypočujú, že sú primladí na alkohol, rozhodnú sa presvedčiť vás o opaku…tým, že ho budú piť. Skúste namiesto toho povedať: „Rastieš a tvoje telo sa ešte musí nejaký čas vyvíjať, kým bude schopné jednoduchšie sa vysporiadať s alkoholom.“ Rovnaké množstvo alkoholu môže vyvolať oveľa silnejšie a nepriaznivejšie účinky, než u dospelého človeka, keďže organizmus dieťaťa a mladistvého je ešte vo vývine. Taktiež majú nedostatok skúseností s kritickými situáciami v spojitosti s konzumáciou alkoholu.

#8

Nuda vyplývajúca z nedostatočného záujmu rodičov.

Deti a mládež majú množstvo voľného času, a to predovšetkým počas prázdnin. Charakteristické pre takéto obdobie je problém s denným režimom, náplňou bežného dňa a podobne. Ak deti nemajú vytvorený denný program pozostávajúci zo záujmových aktivít, tak sa môžu začať nudiť, čo vytvára priestor pre experimentovanie a hľadanie adrenalínových zážitkov. 

#9

Kombinácia dôvodov alebo faktorov.

Rozhodnutie, ktoré vedie ku konzumácii alkoholu je vo väčšine prípadov ovplyvnené nie jedným, ale kombináciou viacerých faktorov. Jednou z kombinácii môže byť stres spôsobený záťažou zo školských povinností, sklamania vo vzťahoch, snahy zapadnúť v rámci partie a zvedavosti.


Ako predchádzať problémom
s alkoholom u detí

 • Nerobte ohľadne alkoholu žiadne tajnosti a nevytvárajte tak okolo neho svätožiaru niečoho záhadného, pretože práve to deti láka
 • Buďte obozretní, keď doma nechávate alkohol. Dajte deťom vedieť, že o ňom máte prehľad, nech nepodliehajú pokušeniu
 • Keď teenager vyráža von, dbajte, aby mal so sebou mobil pre prípad núdzovej situácie
 • Poučte dieťa o rizikách, ktoré alkohol prináša a nastavte mu pevné pravidlá
 • Pomôžte dieťaťu budovať sebavedomie a odolnosť – povzbudzujte ho a buďte trpezliví, aj keď robí chyby. Keď zistí, že je schopný/á riešiť problémy, nebude sa obracať k alkoholu
 • Budujte s dieťaťom dôveru – povedzte mu, že aj keď spraví niečo zlé, nemalo by sa báť vám to povedať.

“Každá
prevencia je
účinná len
vtedy, keď sa na
nej podieľajú aj
rodičia.”

Erik Čížek (Fórum PSR Slovensko,
Hovorme o alkohole 2019 (Tlačová správa))

Odporúčania pre rodičov od
odborníkov z Fóra Pi s rozumom:

 • Využite bežné situácie, v rámci ktorých upriamite komunikáciu na negatívne účinky alkoholu a na dôsledky konzumácie alkoholu;
 • Povzbudzujte svoje dieťa, aby dokázalo zmysluplne využiť svoj čas – môže sa zapojiť do športových alebo iných mimoškolských aktivít. Pomôžte im s výberom aktivít;
 • Pýtajte sa detí, s kým sa stretávajú. Zdôraznite, že skutoční priatelia ho nebudú tlačiť do pitia alkoholu.
 • Vaše dieťa si musí spoľahlivo uvedomovať, že pri akomkoľvek probléme nie je riešením alkohol: namiesto neho treba vyhľadať vašu alebo odbornú pomoc;
 • Ak sa vy sami rozhodnete piť alkohol, nastavte dobrý príklad tým, že ho požívate s mierou a buďte pre dieťa príkladom;
 • Úloha rodičov je vo výchove a edukácií najdôležitejšia. Škola nemôže suplovať roly a ani úlohy rodičov. Ak má rodina dobre nastavený hodnotový rebríček, v duchu ktorého vychováva aj svoje deti, potom deti nemajú problém povedať jasné nie aj alkoholu. Ale stáva sa aj, že rodičia sú veľmi prísni, dieťa žije akoby v bubline, ktorá potom praskne, a potláčané pocity či problémy potom deti riešia práve alkoholom.

Máte otázku
na odborníka?

Chcete sa dozvedieť viac o témach súvisiacich s
rozumnou konzumáciou alkoholu? Napíšte nám a my
vám odbornú radu sprostredkujeme.

Rozumne